Blogger templates

Kutemukan dirimu di ujung pencarianku, Geulis..., Taya niat akang salian seja Ngabagjakeun Salira, Akang nganti Salira di Tatar Pasundan. Pulanglah sayang...!!!. Teuteup potret nu aya, antebkeun rasa ngawang-ngawang, Galih kasono pangubar rasa nu kumacacang , Riwayat urang mangsana pinuh kabungahan lan kabagjaan . Junjunan...Urang Tumiba dina Bagja salawasna. _/\_

Jumat, 26 Februari 2016

Asih Siliwangi

Salam Asih Siliwangi
Asih Budhi Bakti Sayakti

Lir marengan tali paranti nini aki
Rundayan kecap nya'ah teu weuleh kedal ka kum'na kulawargi
Kulawargi PADJADJARAN dimana wae ayana
dimana wae linggihna
di mana wae dumukna
dimana wae matuhna
Kadeudeuh maneuh teu weuleh sumanding ka Sadayana

" Silih Asah Silih Asih Silih Asuh "

Selasa, 14 April 2015

KAPENTANG ASIH ANGGANG

Dina rekana teu sagawayah
Nyerelek mungkas wates mupuh halimun
Midang tandang ngarah ca'ang
Ngalongkewang ngalampah sorangan
Paripolah nu merenah
Ngajemplangkeun pancen nu guligah

Nyangkrung ati sanubari
Nyidik-nyidik ngolebatna wanci
Nyungklang manah dina tali pasini
Kapentang ku rindatna wanci
bulan jeung bentang nu jadi saksi
Ngendatkeun ngalangkangna mega
Nutugan kotretna rasa
Rasa Cinta nu kapegat anggang waruga

Senin, 26 Januari 2015

LARA

Lara itu telah menahun di jiwaku
dan keinginnyapun seperti juga keinginanku tak mampu bergenggam
lembutnya sudah tak bisa menyusup ruang hatiku
sunyi di tengah senda guraunya yang dulu

Aku masih punya rasa yang sama
Rasa itu selalu bertandang di antaranya
Aku Selalu bertanya Apa kabar rasaku hari ini?
Dia tersenyum dan pasti menjawab nya
....di alamNya

Sabtu, 17 Januari 2015

WIRAHMA NUSIRNA

Sanggeus sakabehna kedal
ukur simpe nu demit
seseleket dina kesetan piul
lir wawakil hiji sora
nu leungit tina wirahma
pamundut akang anger kawas biasa
Patarema rasa ngawahangan wayah di unggal poena
teu ka silih ku kaistiqomahan salira
ja akang oge uninga wates-wates ugeran agama.

~mungkas seah jero dada, musabab salira kiwari robih cara nembongkeun cinta nu aya.